Pripreme povodom Dana svih svetih na projektu „Svi ZAjedno“

Pripreme povodom Dana svih svetih na projektu „Svi ZAjedno“

Blagdan Svih svetih tradicionalno obilježavamo odlaskom na  posljednja počivališta  naših najmilijih. Dobro je dolaziti na groblja, dobro se prisjećati svojih mrtvih te biti zahvalan jer svaki put kad čovjek dođe na groblje neminovno razmišlja i o svom životu i svojoj...
Obilazak krajnjih korisnika u sklopu projekta „Svi ZAjedno“

Obilazak krajnjih korisnika u sklopu projekta „Svi ZAjedno“

Projektni tim redovito obilazi krajnje korisnike, brine se o kvalitetnoj provedbi projekta. Svakodnevno se razgovara s korisnicima i slušaju se njihove potrebe kako bi se projektne aktivnosti što bolje provodile te dodatno unaprijedile, a korisnici bili zadovoljni te...
Radni sastanak projekta „Svi ZAjedno“

Radni sastanak projekta „Svi ZAjedno“

U petak, 2. kolovoza 2019. godine održan je mjesečni radni sastanak sa svim zaposlenim ženama u okviru projekta „Svi ZAjedno“ programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“ na području Grada Đakova. Na radnom sastanku projekta „Svi Zajedno“ sudjelovalo je 65...