Program zapošljavanja žena „Zaželi“

Program zapošljavanja žena „Zaželi“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, pogotovo uzme li se u obzir da uključuje žene u nepovoljnom položaju
na tržištu rada.

Projekt „Svi ZAjedno 2“

Projekt Grada Đakova „Svi Zajedno 2“ financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ – faza II. Vrijednost projekta iznosi 4.877.630,00 kuna, čineći ga jednim od većih projekata odobrenih u okviru navedenog programa „Zaželi“- faza II. Projekt se provodi na području Grada Đakova te u prigradskim naseljima Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Piškorevci, Selci Đakovački i Široko Polje.

Korisnici usluge

Krajnji korisnici usluge su osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, osobe s invaliditetom i kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi.
Korisnicima programa olakšat će se svakodnevni život kroz široku lepezu usluga obuhvaćenih projektom „Svi ZAjedno 2“. Korisnicima usluge su na mjesečnoj razini osigurane kućanske i osnovne higijenske potrepštine.

Program dodatno promiče socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva, olakšava život osobama u teškoj životnoj situaciji i pridonosi njihovoj socijalnoj integraciji.

Zaposlene žene

Projekt zapošljava 53 žene koje će vlastitim radom i aktivnostima u razdoblju od 12 mjeseci poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica i lijekova, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju, pomoć pri vođenju brige o osobnoj higijeni, pomoć u posredovanju oko ostvarivanja raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć podrške krajnjim korisnicima u socijalnoj integraciji kroz razgovor i druženje te pratnju i pomoć u različitim društvenim aktivnostima.

Što projekt donosi ženama?

Projektom će se smanjiti nezaposlenost na području Grada Đakova te će žene zasnovati radni odnos i ostvariti mjesečna primanja u trajanju od jedne godine. Žene će se okviru projekta osposobljavati i usavršavati, kako bi nakon završetka projekta postale konkurentnije na tržištu rada.

Naš tim

Zahvaljujući našem vrijednom timu projekt je dobio na značenju.

Uz gradonačelnika Grada Đakova i pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, u čijoj je nadležnosti projekt, provedbu projekta prati projektni tim kojega čine voditelj projekta te dva administratora.

Marin Mandarić, dipl. oec.

Gradonačelnik Grada Đakova

Sanja Rogoz-Šola, mag.oec.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Đakova

Goran Kovačević

Goran Kovačević, mag. oec.

Voditelj projekta

Osnovne informacije

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP. 02.1.1.13
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Naziv projekta: Svi ZAjedno 2
Prijavitelj: Grad Đakovo

Korisnik: Grad Đakovo
Ukupna vrijednost projekta: 4. 877. 630,00 kuna
EU sufinanciranje projekta: 4. 877. 630,00 kuna (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
Broj zaposlenih osoba u sklopu projekta: 56
Broj zaposlenih pripadnika ciljnih skupina: 53
Broj krajnjih korisnika: 318
Razdoblje provedbe projekta: od 22. 02. 2021. do 22. 08. 2022. godine

Korisnik i partneri

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda je Grad Đakovo, a skupinu partnera čine Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo.