Program zapošljavanja žena „Zaželi“

Program zapošljavanja žena „Zaželi“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, pogotovo uzme li se u obzir da uključuje žene u nepovoljnom položaju
na tržištu rada.

Projekt „Svi ZAjedno“

Projekt Grada Đakova „Svi ZAjedno“ financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“. Vrijednost projekta iznosi 9.757.863,20 kuna, čineći ga jednim od najvećih projekata odobrenih u okviru navedenog programa „Zaželi“. Projekt se provodi na području Grada Đakova te u prigradskim naseljima Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Piškorevci, Selci Đakovački i Široko Polje. Osim projekta Grada Đakova, još je samo pet projekata u Republici Hrvatskoj dobilo gotovo maksimalan iznos od mogućih deset milijuna kuna.

Korisnici usluge

Krajnji korisnici usluge su osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, osobe s invaliditetom i kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi.

Korisnicima programa olakšat će se svakodnevni život kroz široku lepezu usluga obuhvaćenih projektom „Svi ZAjedno“. Korisnicima usluge su na mjesečnoj razini osigurane kućanske i osnovne higijenske potrepštine u protuvrijednosti od 200,00 kuna. Program dodatno promiče socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva, olakšava život osobama u teškoj životnoj situaciji i pridonosi njihovoj socijalnoj integraciji.

Zaposlene žene

Projekt zapošljava 65 žena koje će vlastitim radom i aktivnostima u razdoblju od 24 mjeseca poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica i lijekova, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju, pomoć pri vođenju brige o osobnoj higijeni, pomoć u posredovanju oko ostvarivanja raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć podrške krajnjim korisnicima u socijalnoj integraciji kroz razgovor i druženje te pratnju i pomoć u različitim društvenim aktivnostima.

Što projekt donosi ženama?

Projektom će se smanjiti nezaposlenost na području Grada Đakova te će žene zasnovati radni odnos i ostvariti mjesečna primanja u trajanju od dvije godine. Žene će se okviru projekta osposobljavati i usavršavati, kako bi nakon završetka projekta postale konkurentnije na tržištu rada.

Naš tim

Zahvaljujući našem vrijednom timu projekt je dobio na značenju.

Projektni tim zadužen je za provedbu projekta „Svi ZAjedno“, a čine ga gradonačelnik Grada Đakova, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Đakova, voditelj projekta te dva administratora.

Marin Mandarić, dipl. oec.

Gradonačelnik Grada Đakova

Darija Petric, mag.oec.

Voditeljica projekta

Zrinka Kurtek, mag. oec.

Administrator

Sanja Rogoz-Šola, mag.oec.

Pročelnica Upravnog odjela

Marija Carević, oec.

Administrator

Osnovne informacije

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležna tijela: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo i Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“ Đakovo
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Naziv projekta: Svi ZAjedno
Prijavitelj: Grad Đakovo

Korisnik: Grad Đakovo
Ukupna vrijednost projekta: 9.757.863,20
EU sufinanciranje projekta: 9.757.863,20 (100% financirano iz Europskog socijalnog fonda)
Broj zaposlenih osoba u sklopu projekta: 68
Broj zaposlenih pripadnika ciljnih skupina: 65
Broj krajnjih korisnika: 260
Razdoblje provedbe projekta: od 30.05.2018. do 29.11.2020.

Korisnik i partneri

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda je Grad Đakovo, a skupinu partnera čine Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Đakovo i Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“ Đakovo.