Program zapošljavanja „Zaželi“

Projektom „Svi ZAjedno 4“ Grad Đakovo zapošljava 40 osoba koje će u razdoblju od 25 mjeseci pružati uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu za 240 osoba starije životne dobi (od 65 godina i više) i odraslim osobama s invaliditetom na području grada i prigradskih naselja.

Projekt „Svi ZAjedno 4“

Projekt Grada Đakova „Svi ZAjedno 4“ financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Poziva „Zaželi –  prevencija institucionalizacije“. Vrijednost projekta iznosi 1.500.000,00 eura, što predstavlja maksimalnu alokaciju sredstava u sklopu navedenog poziva. Projekt se provodi na području Grada Đakova te u prigradskim naseljima Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Piškorevci, Selci Đakovački i Široko Polje.

zazeli_svi_zajedno_4_djakovo_ikona_2
svi_zajedno_4_djakovo_1

Ciljna skupina

Osobe od 65 godina i starije te odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina) kojima se kroz pružanje usluge potpore i podrške olakšava svakodnevni život kroz široku lepezu usluga obuhvaćenih projektom „Svi ZAjedno 4“. Svakom pripadniku ciljne skupine je na mjesečnoj razini osiguran pripadajući paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Program dodatno promiče socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva, olakšava život osobama u teškoj životnoj situaciji. Projektom se unaprijeđuje kvaliteta života pripadnika ciljne skupine, kroz povećanje razine socijalne uključenosti te postizanjem prevencije institucionalizacije.

Zaposlene osobe

Projekt zapošljava 40 osoba koje će vlastitim radom i aktivnostima u razdoblju od 25 mjeseci poboljšati kvalitetu života korisnicima usluge, pružajući im usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa  u organiziranju prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili obavljanju kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranju pranja i glačanja rublja, nabavi lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili održavanju osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

zazeli_svi_zajedno_4_djakovo_ikona
svi_zajedno_4_djakovo_1

Što projekt donosi dionicima?

Projektom će se poboljšati kvaliteta života starijim osobama i osobama s invaliditetom, promicati socijalna uključenost te će se pridonijeti prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu i osiguravanju prava na život u zajednici. Također će se smanjiti nezaposlenost na području Grada Đakova zapošljavanjem 43 osobe, koji će kroz rad steći nova znanja i iskustva, koja će im pomoći pri boljem pozicioniranju na tržištu rada nakon završetka ovoga projekta.

Naš tim

Zahvaljujući našem vrijednom timu projekt je dobio na značenju.

Uz gradonačelnika Grada Đakova i pročelnicu Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, u čijoj je nadležnosti projekt, provedbu projekta prati projektni tim kojega čine voditelj projekta te dva administratora.

Marin Mandarić, dipl. oec.

Gradonačelnik Grada Đakova

procelnica_sanja_rogoz_sola

Sanja Rogoz-Šola, mag.oec.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Đakova

Goran Kovačević

Mirela Petrović, mag. act. soc.

Administratorica projekta

tomislav_balog_1

Tomislav Balog

Administrator projekta

Osnovne informacije

Fond: Europski socijalni fond plus
Program: Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Područje: Socijalno uključivanje
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – prevencija institucionalizacije
Kodni broj projekta: SF.3.4.11.01.0160
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Naziv projekta: Svi ZAjedno 4
Prijavitelj: Grad Đakovo
Korisnik: Grad Đakovo
Ukupna vrijednost projekta: 1.500.000.000,00 eura
EU sufinanciranje projekta: 1.500.000.000,00 eura (100 % financirano iz Europskog socijalnog fonda plus)
Broj zaposlenih osoba u sklopu projekta: 43
Broj zaposlenih pružatelja usluge: 40
Broj pripadnika ciljne skupine: 240
Razdoblje provedbe projekta: od 14. 2. 2024. do 14. 8. 2026. godine

logotipi_zazeli_svi_zajedno_2024_2