Parafrazirajući u naslovu povijesni roman Alexandra Dumasa „Tri mušketira“, želi se istaknuti važnost svakog pojedinca u ovom socijalnom projektu. Provedba projekta „Svi ZAjedno“ u 2019. godini je nastavljena na najljepši mogući način. Svih 65 zaposlenih djelatnica i nešto više od 260 korisnika otvorilo je novo poglavlje života, krenuvši ostvarivati svoje zacrtane snove. Način življenja je kod djelatnica i krajnjih korisnika provedbom ovoga projekta dobio jednu potpuno novu dimenziju.

Uz istančanu dozu socijalizacije, odnosno intenzivne infiltriranosti u društvo, svaka djelatnica je jasno rekla kako joj je projekt uvelike uljepšao život u posljednjih pola godine. Također, većina krajnjih korisnika je otišla i korak dalje, spomenuvši nam kako žene koje ih obilaze smatraju sve više dijelom vlastitih obitelji, a sve manje uslugom pomoći u kući. Upravo se u gore spomenutim riječima ogleda sama srž projekta, gdje su sve djelatnice pokazale notu tolerancije, uvažavanja i promicanja socijalne uključenosti.

Članovi projektnog tima su nastavili provoditi provedbene aktivnosti na dosadašnji način koji je bio prepoznat ne samo od strane svih dionika projekta, nego i šire zajednice. Osim pisanja besprijekornih izvješća i potraživanja troškova od strane nadležnih tijela, projektni tim je organizirao i aktivno sudjelovao na sastancima sa zaposlenim djelatnicama, organizirao primopredaju kućanskih i higijenskih potrepština te obavljao niz poslova kako bi svakodnevni život više od 300 ljudi bio što kvalitetniji.

Kako bi pokazali poštovanje, empatiju, a usporedno i održali kvalitetu provedbe projekta na profesionalnoj razini, članovi projektnog tima su redovito posjećivali korisnike, osluškujući njihove riječi i utjecaj projekta na njihove živote. Većina korisnika je priznala kako im je psihosocijalna potpora, odnosno niz socijalnih aktivnosti koje im pružaju zaposlene žene od esencijalne važnosti, dok je, dakako, važan i drugi oblik pomoći u kući pomoć koja se manifestira u spremanju prostora, dostavi namirnica, plaćanju režijskih troškova i nizu ostalih poslova.

Osnovni cilj interakcije s korisnicima jest posvetiti se svakom od njih individualno, poslušati dio uspomena iz života i pokazati da je svatko od njih važan kotačić u lancu zvanom projekt „Svi ZAjedno“.

Photo by Tiago Muraro on Unsplash

Projekt je sufinancirala Europska Unija u iznosu od 9.757.863,20 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova.