Projekt „Svi ZAjedno 2“ koji provodi Grad Đakovo od veljače 2021. godine ulazi u prvu polovicu provedbe. Primarni cilj ovog projekta bio je zapošljavanje 53 teže zapošljive žene s nižom razinom obrazovanja u lokalnoj zajednici, osnaživanje i unapređenje njihovog radnog potencijala te briga o 318 korisnika kojima bi se povećala socijalna uključenost i razina kvalitete njihova života. Značaj projekta „Svi ZAjedno 2“ je u kontinuiranom i aktivnom sudjelovanju ciljane skupine, prijavitelja i partnera, ali i šire zajednice u čitavom procesu provedbe projektnih aktivnosti. Navedeni projekt se pokazao kao odličan socijalni program koji kroz svakodnevan rad djelatnica s korisnicima smanjuje osjećaj samoće i otuđenosti kod korisnika starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju.

Djelatnice svaki mjesec predaju članovima projektnog tima svoja Izvješća o radu u kojima opisuju svoje radne aktivnosti i obveze u određenom mjesecu. Tako je bilo i 09. 08. 2021. godine kada je održan radni sastanak sa djelatnicama od strane projektnog tima, potpisana je odgovarajuća dokumentacija za srpanj 2021. godine uz poštivanje svih epidemioloških mjera, potpisana dokumentacija se obrađuje i predaje kroz Zahtjeve za nadoknadom sredstava Posredničkom tijelu razine 2.

Projekt „Svi ZAjedno 2“ sufinancirala je Europska Unija u iznosu od 4.877.630,00 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova.