Tijekom provedbe projekta „Svi ZAjedno“ dogodila se izmjena članova projektnog tima na način da je Mislav Živković prestao biti voditelj projekta, nova voditeljica projekta je Darija Petric. Nova administratorica na projektu je Zrinka Kurtek.

Projekt je sufinancirala Europska Unija u iznosu od 9.757.863,20 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova.