Informativni mjesečnik „Đakovački list“, koji se od rujna 2018. godine besplatno dostavlja svim kućanstvima na području grada i prigradskih naselja, na svojoj je premijernoj naslovnici prikazao projekt „Svi Zajedno“, predstavljajući osnovne značajke projekta i važnost istoga svim sugrađankama i sugrađanima. Nakon upoznavanja svih građana s projektom putem članka u „Đakovačkom listu“, koji je predstavljao nastavak promidžbe uz prethodno održanu uvodnu konferenciju te predstavljene elemente vidljivosti, projekt „Svi ZAjedno“ je na području grada donio proširenu socijalnu dimenziju i svjesnost o međusobnoj suradnji i pomoći starijim osobama.

Posljednji broj „Đakovačkog lista“ izašao je u mjesecu ožujku te je na dvije strane ponovno izvijestio o našem projektu. Naime, projektni tim učestalo kontaktira krajnje korisnike projekta, posjećuje ih te osluškuje njihove dojmove i potrebe. Tako su članovi projektnog tima posjećivali korisnike diljem grada, ali i u prigradskim naseljima, obraćajući pozornost na odnos zaposlenih žena i korisnika, s ciljem uspostavljanja korektnog međusobnog odnosa koji se temelji na uvažavanju i stabilnoj socijalnoj interakciji.

Obilaskom korisnika, došlo se do zaključka da je odmah početkom provedbe projekta uspostavljen usko povezani odnos koji se manifestira u međusobnoj suradnji ispunjenoj velikom količinom poštovanja i empatije. Prijateljski, gotovo obiteljski odnos koji su zaposlene djelatnice uspostavile s krajnjim korisnicima, doveo je do ispunjenja temeljnih ciljeva i vizija projekta „Svi ZAjedno“, što se posebno ogleda u podizanju stupnja socijalne uključenosti, pri čemu su protagonisti navedenog procesa istodobno zaposlene žene i krajnji korisnici, što implicira višestruku korist projekta.

Također, krajnji korisnici su sredinom ožujka sudjelovali u anketi koja je provedena s ciljem pohranjivanja njihovih mišljenja u pismenom obliku, što će poslužiti kao mjerodavan element te ostati zabilježeno i nakon provedbe projekta. Esencijalna pitanja poput općenitog zadovoljstva provedbom projekta, stupnjem unaprijeđenosti života te pitanja o kvaliteti potrepština bila su iznimno važan pokazatelj i saznanje da je projekt zadovoljio sve krajnje korisnike, omogućio im lagodniji i kvalitetniji život unutar njihovih domova, te podigao svijest o socijalnoj osjetljivosti na području Grada Đakova.

Projekt je sufinancirala Europska Unija u iznosu od 9.757.863,20 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova.