Grad Đakovo je nositelj projekta „Svi Zajedno“ iz programa „Zaželi“ koji obuhvaća zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je 30. 05. 2018. godine na razdoblje od 30 mjeseci. Iznos bespovratnih sredstava financiran je u stopostotnom iznosu i iznosi 9.757.863,20 kn.

Projekt „Svi ZAjedno“ se uspješno privodi kraju na području grada Đakova i prigradskih naselja uz ostvarenje postavljenih ciljeva. Prvi cilj se odnosio na zapošljavanje žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Đakova i prigradskih naselja. Drugi cilj je provedba osposobljavanja kojom se postiže osnaživanje i unapređenje radnog potencijala teže zapošljivih žena kako bi im se omogućilo lakše uključivanje na tržište rada po završetku ovog projekta.

U prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Mentor žene koje su pripadnice ciljane skupine projekta „Svi ZAjedno“ svakodnevno pohađaju program osposobljavanja iz područja informatike. Nakon završetka teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja polaznice će polagati ispit a kao dokaz postignuća dobiti će uvjerenje o osposobljenosti za rad na računalu. Osposobljavanje je u potpunosti financirano iz Europskog socijalnog fonda.
Grad Đakovo je početkom kolovoza 2020. godine predao projekt Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pod nazivom „Svi ZAjedno 2“ koji ulazi u drugu fazu programa „Zaželi“. Projekt je uspješno prošao administrativnu provjeru i trenutno je u fazi procjene kvalitete.

Projekt je sufinancirala Europska Unija u iznosu od 9.757.863,20 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova. 

Projekt je sufinancirala Europska Unija u iznosu od 9.757.863,20 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova.