U Kući Reichsmann danas je održana završna konferencija projekta Grada Đakova „Svi ZAjedno 3“ “ koji se provodi u okviru otvorenog trajnog Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi“ –  program zapošljavanja žena – faza III.

Završnoj konferenciji nazočili su gradonačelnik Đakova Marin Mandarić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Osječko-baranjske županije Sarafina Zelić-Kos, zatim pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Đakova Sanja Rogoz-Šola, pročelnik Ureda gradonačelnika Miroslav Klepo, voditelj odsjeka za gospodarstvo, investicije i razvoj Mislav Živković, potom predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, više stručne suradnice Ana Đumić i Danijela Zeko, a ispred Hrvatskog zavoda za socijalni rad Agneza Ripić. Završnoj konferenciji nazočile su i predstavnice udruge „Svjetlost“ i „Amadea“ te žene zaposlene na projektu i neki od krajnjih korisnika projekta. Provedbu projekta predstavila je voditeljica Mirela Petrović, a prigodno se obratio gradonačelnik Marin Mandarić.

Ovim projektom zaposlene su ukupno 33 osobe na području Grada Đakova i prigradskih naselja, odnosno prvotno je zaposleno 30 djelatnica pripadnica ciljane i ranjive skupine te je naknadno, spletom okolnosti, a sukladno provedenom natječaju i formiranoj rang listi, zaposlena još jedna djelatnica kao zamjena djelatnici koja je odsutna zbog privremene nesposobnosti za rad. Također zaposlena su i dva člana projektnog tima, odnosno voditeljica projekta i administrator.

Ciljana skupina ovog projekta su žene koje su, u trenutku raspisivanja natječaja, bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, a u okviru kojih je prijavitelj bio dužan dati prednost teže zapošljivim odnosno ranjivim skupinama u lokalnoj zajednici kao što su npr. žene od 50 godina starosti i više, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja te druge pripadnice ostalih ranjivih skupina.

Zaposlene žene radile su na radnom mjestu „Radnica za pomoć i potporu starijim osobama, osobama u nepovoljnijem položaju i/ili osobama s invaliditetom“ te su pružale uslugu krajnjim korisnicima kroz podršku u svakodnevnim aktivnostima u vidu pomoći u dostavi namirnica i lijekova, pomoć u socijalnoj integraciji kroz razgovore, druženja, pomoći u kućanskim poslovima, brigom o higijeni i sl.

Unutar razdoblja provedbe projekta na području Grada Đakova i prigradskih naselja u projektu je sudjelovalo ukupno 189 krajnjih korisnika dok je u svakom trenutku u projekt bilo uključeno 180 krajnjih korisnika, odnosno svaka žena pružala je uslugu za 6 krajnjih korisnika. Na mjesečnoj bazi kroz 6 mjeseci isporučivani su paketi s osnovnim higijenskih i kućanskim potrepštinama te je isporučeno ukupno 1.080 paketa raznovrsnog sadržaja.

Krajnji korisnici ovog projekta bile su starije i nemoćne osobe, odnosno osobe u dobi od 65 godina starosti i više ili osobe mlađe od 65 godina kod kojih je prisutan invaliditet. Tijekom razdoblja provedbe projekta, projektni tim bio je u izravnom kontaktu s krajnjim korisnicima kako bi se osluškivale potrebe te nastojala unaprijediti usluga.

Projekt je u cijelosti financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i to u ukupnom iznosu od 196.854,47 eura ili ako govorimo u kunama u iznosu od 1.483.200,00 kuna. Pod nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i HZZ-a, projekt je proveo Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Đakova na čelu s pročelnicom gospođom Sanjom Rogoz-Šola.

Obvezni partneri na projektu bili su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek i Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Đakovo kojima se ovim putem zahvaljujemo na suradnji. Razdoblje provedbe projekta je ukupno 8 mjeseci i to od 21. prosinca 2022. godine do 21. kolovoza 2023. godine dok su pripadnice ciljane skupine bile zaposlene ukupno 6 mjeseci, odnosno od 1. veljače 2023. do 31. srpnja 2023. godine. Prethodno vrijeme uključivalo je pripremni dio provedbe projekta, a preostalo razdoblje uključivat će završni dio provedbe, odnosno dostavu završne projektne dokumentacije.

Na samom kraju konferencije, predstavnici Grada Đakova uputili su zahvalu djelatnicama projekta na korektnom odnosu prema radu te ih pozvali da se prijave i na četvrtu fazu projekta koja je već u najavi.