Završna konferencija projekta „Svi ZAjedno 2“ u sklopu programa zapošljavanja „Zaželi“ – faza II održana je 3. kolovoza 2022. godine u Kući Reichsmann. O projektu kojeg provodi Grad Đakovo, govorili su voditelj projekta Goran Kovačević i gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić, a prisustvovali su i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Đakova Sanja Rogoz-Šola te predstavnici partnera projekta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Osijek i Centra za socijalnu skrb Đakovo.

Projekt “Svi ZAjedno 2“ provodi Grad Đakovo u suradnji s partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Regionalnim uredom Osijek i Centrom za socijalnu skrb Đakovo na području Grada Đakova i prigradskih naselja: Budrovaca, Đurđanaca, Piškorevaca, Novih Perkovaca, Selaca Đakovačkih, Ivanovaca Đakovačkih, Kuševca i Širokog Polja. Provedba projekta traje 18 mjeseci i završava 22. kolovoza 2022. godine. Ukupna financijska vrijednost projekta iznosi 4.877.630,00 kuna uz 100 – postotno financiranje sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ – faza II, što ga čini jednim od najvećih projekata odobrenih u Republici Hrvatskoj u sklopu navedenog programa, kako po samoj vrijednosti projekta, tako i po broju djelatnica i korisnika.

U projektu su zaposlene 53 žene, pripadnice ranjivih skupina, u trajanju od 12 mjeseci te tri člana projektnog tima koji se brinuo za uspješnu provedbu projekta. Projektom je obuhvaćeno 318 korisnika, starih i nemoćnih osoba, osoba sa invaliditetom i kroničnih bolesnika neovisno o starosnoj dobi, kojima se olakšao svakodnevni život. Djelatnice su kroz svakodnevne aktivnosti pružale pomoć korisnicima kao što su održavanje čistoće stambenog prostora, pomoć u dostavi namirnica i lijekova, priprema obroka, pomoć pri vođenju osobne higijene, ostvarivanje raznih prava kao npr. plaćanje računa te ono što je jako važno i što ističu sami korisnici, a to je psihosocijalna potpora kroz razgovor i druženje.

Korisnicima su na mjesečnoj razini osigurani paketi sa kućanskim i higijenskim potrepštinama, pa je tako podijeljeno 3.816 paketa različitog sastava koje su koristili djelatnice i korisnici. Paketi su dostavljani svaki mjesec od strane projektnog tima i djelatnica.

Nakon završetka radnog odnosa, djelatnice su se osposobljavale za poslove gerontodomaćice. Osposobljavanje je provelo Pučko otvoreno učilište Mentor iz Đakova u trajanju od 160 sati teorijske i praktične nastave, nakon čega su djelatnice uspješno položile ispit i dobile uvjerenja o osposobljavanju koje je financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ova dodatna edukacija će ženama zasigurno koristiti u budućem zapošljavanju i lakšem pristupu tržišta rada.

Projekt „Svi ZAjedno 2“ je ispunio svoje ciljeve, a to su prije svega omogućiti pristup tržištu rada i osnažiti radni potencijal teže zapošljivih skupina žena, tj. žena od 50 godina naviše, žena sa invaliditetom, žrtava obiteljskog nasilja, mladih žena izašlih  iz sustava skrbi, liječenih ovisnica, beskućnica itd. s jedne strane te potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života krajnjih korisnika s druge strane. Svi dosadašnji zahtjevi za nadoknadom sredstava su odobreni i uredno zatvoreni, kao i predana izvješća Posredničkom i Upravljačkom tijelu.

Grad Đakovo je aplicirao i na treću fazu projekta te se očekuje odluka resornog ministarstva o odobrenju i nastavku ovog uspješnog projekta.

Projekt „Svi ZAjedno 2“ sufinancirala je Europska Unija u iznosu od 4.877.630,00 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova.