Završna konferencija na projektu „Svi Zajedno“ održana je 25. studenog 2020. godine u Centru za kulturu Đakovo.

Konferencija je održana uz poštivanje svih odluka i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na način da je podijeljena u dva termina kako bi se poštivala odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o broju prisutnih osoba na javnim okupljanjima. Provedba projekta „Svi Zajedno“ je započela 30. svibnja 2018. godine a završava 30. studenog 2020. godine.

Projekt Grada Đakova „Svi ZAjedno“ financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“. Vrijednost projekta iznosi 9.757.863,20 kuna čineći ga jednim od najvećih projekata odobrenih u okviru navedenog programa „Zaželi“. Na projektu su bila dva obvezna partnera: Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Đakovo te Lokalna akcijska grupa Strossmayer. Projekt se provodio na području grada Đakova te u prigradskim naseljima Budrovci, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Piškorevci, Selci Đakovački i Široko Polje.

U projektni tim zaposlile su se tri visokoobrazovane osobe koje su vodile i pratile provedbu projekta od financijskog, izvještajnog i provedbenog dijela projekta.
Zaposlilo se 65 žena na projektu i ispunjen je opći cilj projekta a to je zapošljavanje teško zapošljivh žena koje su vlastitim radom i aktivnostima u razdoblju od 24 mjeseca poboljšale kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica i lijekova, pomoć u pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć pri oblačenju, pomoć pri vođenju brige o osobnoj higijeni, pomoć u posredovanju oko ostvarivanja raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć podrške krajnjim korisnicima u socijalnoj integraciji kroz razgovor i druženje te pratnju i pomoć u različitim društvenim aktivnostima. Pored izazova u radu s korisnicima najveći izazov je bio rad djelatnica za vrijeme prvog vala epidemije korona virusom.

Kroz svoju provedbu projekt je obuhvatio 270 korisnika. Krajnji korisnici usluga bile su osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju kojima je bila potrebna pomoć u kućanstvu, osobe s invaliditetom i kronični bolesnici neovisno o starosnoj dobi. Korisnicima programa olakšao se svakodnevni život kroz široku lepezu usluga obuhvaćenih projektom „Svi ZAjedno“. Na mjesečnoj razini osigurane su kućanske i osnovne higijenske potrepštine u protuvrijednosti od 200,00 kuna. Tijekom projekta je podijeljeno 6 240 paketa različitog sastava, od kućnih potrepština do paketa za osobnu higijenu korisnika. Program „Zaželi“ je dodatno promaknuo socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva, olakšao život osobama u teškoj životnoj situaciji i pridonio njihovoj socijalnoj integraciji.
Zadnja etapa provedbe projekta bila je osposobljavanje djelatnica za program računalnog operatera gdje su djelatnice svakodnevnim odlascima na predavanje u učilište Mentor usvojile 156 sati teorijskog i praktičnog programa osposobljavanja. Dodatnim osposobljavanjem povećale su im se radne vještine kojima će postati konkurentnije na tržištu rada i lakše pronaći posao u budućnosti.
Ciljevi projekta, opći i specifični ispunjeni su u potpunosti. Svi Zahtjevi za nadoknadom sredstava su odobreni i financijski zatvoreni a potrebna izvješća su uredno predana Posredničkom i Upravljačkom tijelu.

Projekt „Svi ZAjedno“ ulazi u drugu fazu i uskoro se očekuje odluka resornog ministarstva o odobrenju druge faze projekta koju je Grad Đakovo aplicirao u kolovozu 2020. godine.
Projekt je sufinancirala Europska Unija u iznosu od 9.757.863,20 kuna iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Grada Đakova.